Belső ellenőrzés - Auditnet

Belső ellenőrzési tevékenység

- vállalat audit univerzumának felállítása,
- belső ellenőrzés éves terv kockázati alapú összeállítása,
- folyamat, vagy témavizsgálat lefolytatása a belső kontroll rendszer elemei alapján (példák és a vizsgálat folyamata: lásd lent),
- adatelemzések, interjúk, tesztelések lefolytatása,
- vizsgálati dokumentáció összeállítása,
- vizsgálati jelentésben és menedzsment szintű prezentációban a megállapítások, következtetések és javaslatok megfogalmazása a belső ellenőrzéstől elvárt legmagasabb szakmai színvonal szerint,
- havi, negyedéves monitoring kialakítása a javaslatok végrehajtásának ellenőrzésére.

Vállalatfejlesztési tanácsadás

Legyen szó szervezeti felépítésről, folyamatokról, új üzleti tevékenységek kialakításáról
Belső ellenőrzés - Auditnet

Belső ellenőrzés folyamata

1. A belső ellenőri munka minden esetben egy vizsgálati programmal indul, ahol összegyűjtésre kerülnek a már kiválasztott vizsgált témára, folyamatra vonatkozó elvárások, kontrollcélok. Ennek alapján kerül meghatározásra, hogy az adott kontroll tesztelése milyen munkamódszerrel fog történni (pl.: megfigyelés, szóbeli, írásbeli interjú, dokumentáció tesztelése, adatelemzés, mintavételi eljárás, stb.).

2. A kontrollok tesztelése dokumentáltan történik ellenőrzési munkalapok alkalmazásával, amelyek strukturáltan foglalják össze az egyes ellenőrzési fázisok munkamódszereit és a kapott eredményeket, így biztosítva, hogy valamennyi beazonosított kontrollcél tesztelés megtörténik.

3. Végül a vizsgálati eredmények belső ellenőri jelentésben kerülnek összefoglalásra, ahol a COSO módszertan szerinti tematikában láthatóak az egyes megállapítások, a belőlük levont következtetések és a fejlesztésre, javításra vonatkozó javaslatok. A megállapítások magas, közepes és alacsony kockázati szintre kerülnek besorolásra.

Példák vizsgálati témára

Front és Middle office

- értékesítés,
- marketing,
- bevételt generáló folyamatok,
- projektmenedzsment,
- kockázatkezelés,
- treasury,
- költségkontroll,

Back office

- beszerzés,
- compliance (belső kontrollrendszer, Hpt. Pmt.),
- IT (fejlesztés, biztonság, rendszergazdaság, üzemeltetés),
- HR, bérszámfejtés,
- jog,
- pénzügy, számvitel, kontrolling,
- szabályozási rend,
- minőségügy, EBK,