Belső ellenőrzési szolgáltatásaink

Belső ellenőrzés külsős szakértőkkel

Belső ellenőrzés

- vállalat audit univerzumának felállítása,
- belső ellenőrzés éves terv kockázati alapú összeállítása,
- folyamat, vagy témavizsgálat lefolytatása a belső kontroll rendszer elemei alapján (példák és a vizsgálat folyamata: lásd lent),
- adatelemzések, interjúk, tesztelések lefolytatása,
- vizsgálati dokumentáció összeállítása,
- vizsgálati jelentésben és menedzsment szintű prezentációban a megállapítások, következtetések és javaslatok megfogalmazása a belső ellenőrzéstől elvárt legmagasabb szakmai színvonal szerint,
- havi, negyedéves monitoring kialakítása a javaslatok végrehajtásának ellenőrzésére,
- tanácsadás a vállalati struktúra, a folyamatok működtetésére, valamint az új üzleti tevékenységek kialakítására.
A jogszabályi megfelelésért

Compliance

a belső ellenőrzésnél felvázolt módszertan szerint jogszabályi megfelelés vizsgálata pl.:
- kiszervezett tevékenységek,
- a pénzmosási törvénynek való megfelelés, vagy a
- befektetési szolgáltatásnak (Bszt.) való megfelelés  vonatkozásában.
IT audit szakértői segítséggel

IT audit

a belső ellenőrzésnél felvázolt módszertan szerint IT audit vizsgálata pl.:
- infrastruktúra üzemeltetés,
- alkalmazásüzemeltetés,
- jogosultságmenedzsment,
- adat- és rendszergazdaság,
- IT fejlesztés,
- IT biztonság,
- IT szabályozottság,
- nyilvántartások,
- szerződésmenedzsment,
- hálózatfelügyelet,
- mentési-, archiválási rend.
Fókuszban a menedzsment elvárásai

Példák vizsgálati témára

- szabályozási rend,
- HR (pl.: toborzás, kiválasztás, képzés),
- bérszámfejtés,
- beszerzés,
- értékesítés,
- marketing,
- jog,
- pénzügy,
- raktárgazdálkodás,
- eszközgazdálkodás,
- költségkontroll,
- projektmenedzsment,
- leltározás, selejtezés,
- EBK (HSE),
- minőségirányítás,
- bevételt generáló folyamatok (pl. szolgáltatás, gyártás, kivitelezés, stb.),
- stb.

Belső ellenőri vizsgálat folyamata

1. A belső ellenőri munka minden esetben egy vizsgálati programmal indul, ahol összegyűjtésre kerülnek a már kiválasztott vizsgált témára, folyamatra vonatkozó elvárások, kontrollcélok. Ennek alapján kerül meghatározásra, hogy az adott kontroll tesztelése milyen munkamódszerrel fog történni (pl.: megfigyelés, szóbeli, írásbeli interjú, dokumentáció tesztelése, adatelemzés, mintavételi eljárás, stb.).

2. A kontrollok tesztelése dokumentáltan történik ellenőrzési munkalapok alkalmazásával, amelyek strukturáltan foglalják össze az egyes ellenőrzési fázisok munkamódszereit és a kapott eredményeket, így biztosítva, hogy valamennyi beazonosított kontrollcél tesztelés megtörténik.

3. Végül a vizsgálati eredmények belső ellenőri jelentésben kerülnek összefoglalásra, ahol a COSO módszertan szerinti tematikában láthatóak az egyes megállapítások, a belőlük levont következtetések és a fejlesztésre, javításra vonatkozó javaslatok. A megállapítások magas, közepes és alacsony kockázati szintre kerülnek besorolásra.

A belső ellenőrzés jelentése

Néhány szó a belső ellenőrzésről

A belső ellenőrzés egy független, objektív bizonyosságot adó eszköz és tanácsadó tevékenység, amely értéket ad a vállalat működéséhez és javítja annak működését. Módszeres és szabályozott eljárással értékeli és javítja a kockázatkezelési, a kontroll és a vállalatirányítási folyamatok hatékonyságát, ezáltal elősegítve a vállalati célok megvalósítását. Felelőssége, hogy bizonyosságot és tanácsadói tevékenységet nyújtson a szervezet számára, ami értéket ad és fejleszti a vállalat működését.

Az átvilágítás teljeskörűsége érdekében olyan hatáskörrel szükséges felruházni, ami hozzáférést biztosít mindazon adatokhoz, információkhoz, eszközökhöz, amelyek a téma szempontjából relevánsak.

Belső ellenőröktől elvárt alapelvek:

  1. Tisztesség,
  2. Tárgyilagosság,
  3. Bizalmasság,
  4. Illetékesség,