Stratégiai menedzsment

A stratégiai menedzsment hosszú távon értelmezhető. A stratégiaalkotás a legmagasabb szintű vezetés kompetenciája, ugyanakkor nagyon hasznos, ha valamennyi munkavállaló tisztában van a hosszú távú perspektívákkal, ami így erősíti az előrelátó gondolkodást. A stratégiai gondolkodás segíti továbbá a munkavállalóknak, hogy megértsék és napi szinten alkalmazzák a vezetői döntéseket. Ez a fajta gondolkodásmód tükröződik a legújabb vezetési irányokban, messze elszakadva az autokratikus vezetői gondolkodásmódtól.

A stratégiai menedzsment független a jövőbeli események előrejelzésétől akár időben, akár hatásukban mérjük. A stratégiai menedzsment eredménye egy átfogó stratégia és a stratégiát megvalósító terv.

A stratégia menedzsment 5 lépése:

  1. Az Igazgatóság vázolja a szervezet misszióját.
  2. A szervezet elkészíti egy SWOT analízist fókuszálva a misszióra.
  3. A SWOT analízis eredményeként a felső vezetés megalkotja a vállalati stratégiát, rögzítve a missziós célok elérésének módját.
  4. Stratégiai tervek készülnek a szervezet minden szintjén a vállalati stratégia mentén.
  5. Stratégiai kontrollok és visszajelzések kerülnek alkalmazásra az előrehaladás ellenőrzése-, a problémák azonosítása és a szükséges lépések megtétele érdekében. Hosszú távon a visszacsatolások teremtik meg a lehetőségét annak a finomhangolásnak, amelyekkel a szervezi misszió és célok elérhetővé válhatnak.